IMG_4943-01 med

פעילות השחמט מחדדת מיומנויות חשיבה

ובתור שכזו מסייעת להישגים לימודיים

סבלנות ויכולת להתמודד עם כישלונות כחלק מהתפתחות אישית.

הצטרפו וגלו את הקסם בעולם של דמיון ממלכות קדומות

מלכים, מלכות ומלחמות אבירים

והכירו את אחד המשחקים המרתקים בעולם